Algemene voorwaarden

 

Inleiding

 • Feelgood2GO BV, handelend onder de naam VR4play, is een Virtual Reality entertainment centrum.

 

Artikel 1. Aansprakelijkheid


 • Het betreden van de gamehal is op eigen risico. Feelgood2GO BV, hierna genoemd VR4play, kan niet aansprakelijk worden gesteld voor diefstal of verlies van persoonlijke eigendommen, letsel of schade dat voorkomt door het gebruik maken van attributen die door VR4play beschikbaar worden gesteld.
 • De spelcomputer, de monitor, de VR-bril, de koptelefoon en alle andere VR gerelateerde hardware zijn kwetsbaar. De door onvoorzichtigheid ontstane schade aan de VR-hardware zal worden verhaald op de gebruiker.

  

Artikel 2. Reserveren en boeken

 

 • Reserveren bij VR4play kan online en telefonisch. Reserveringen voor de VR gamecubes, kinderfeestjes en schooluitjes worden altijd verwerkt in ons online reserveringssysteem en zijn pas na ontvangst van een reserveringsbevestiging definitief.
 • Lukt het niet om online te betalen dan kan in overleg met VR4play op de locatie zelf betaald worden. Om veiligheidsredenen accepteren wij alleen pinbetalingen . Creditcards worden niet geaccepteerd.
 • Is er 12 uur voor de geboekte aanvangspeeltijd, zonder overleg met VR4play niet betaald dan kan de reservering door VR4play worden geannuleerd en kan het zo zijn dat bij aankomst de geboekte VR gamecube(s) niet beschikbaar is/zijn.
 • Het is mogelijk om VR4play te bezoeken zonder afspraak. Indien er VR gamecubes beschikbaar zijn kan er worden gespeeld.
 • VR arrangementen voor bedrijven en groepen boven de 10 personen worden geboekt  middels een  offerte- en facturatie traject. De definitieve reservering wordt bevestigd per e-mail. Wanneer deze bevestigingsmail niet is ontvangen, is de reservering niet vastgelegd. Let op, de bevestigingsmail komt af en toe in de spamfolder terecht.
 • VR4play doet mee met verschillende kortingsacties. Per kortingsactie geld een op zich zelf staande reserveringsprocedure die gevolgd dient te worden. Op het moment van reserveren moet duidelijk zijn met welke kortingsactie er gereserveerd wordt.
 • Het is niet mogelijk om achteraf of tijdens het spelen de reservering om te zetten naar een reservering met een kortingsactie. Eveneens is het niet mogelijk om meerdere kortingsacties te combineren.

 

Artikel 3. Aanbetaling

 

 • VR4play werkt alleen met aanbetalingen op het moment dat een reservering tot stand komt middels een offerte en facturatie proces. 
 • Voor overeengekomen offertebedragen van meer dan € 500,- exclusief btw hanteren wij een aanbetalingsregeling van 50%.
 • Voor overeengekomen offertebedragen van minder dan €500,- exclusief btw dienen vooraf, en binnen de in de offerte genoemde termijn, volledig te worden voldaan.
 • Indien aanbetaling om administratieve redenen tot problemen leidt kan,  in overleg met VR4play,  hier van afgeweken worden. Het is aan de klant om dit kenbaar te maken bij VR4play. VR4play bepaald uiteindelijk zelf of er van de aanbetalingsprocedure afgeweken kan worden. De voor huurder geldende afspraak wordt ten alle tijden opgenomen in de offerte.
 • Het aantal deelnemers kan tot uiterlijk 3 werkdagen voorafgaand aan de overeengekomen uitvoeringsdatum gewijzigd worden. De effecten hiervan zullen worden verrekend in een slotfactuur dan wel een credit-factuur. Indien op de uitvoeringsdatum van het event/bedrijfsuitje blijkt dat er meer deelnemers aanwezig zijn dan overeengekomen dan wordt dit in de slotfactuur verrekend.
 • VR4play houdt zich het recht voor om eenzijdig van de bovengenoemde regel af te wijken door het gehele of resterende bedrag te laten voldoen op de dag van het geboekte uitje zelf. Indien dit het geval is wordt dit op de offerte vermeld.

 

Artikel 4. Te laat komen

 

 • De klant wordt verwacht een kwartier voor aanvang aanwezig te zijn op de locatie voor de VR gamebriefing. Komt de klant te laat dan bestaat de mogelijkheid dat dit ten koste gaat van de uiteindelijke zuivere speeltijd.  De VR gamebriefing is een verplicht onderdeel van de volledige VR experience wat niet kan worden overgeslagen. 

 

 

Artikel 5. Verzetten van een reservering

 

 • Reserveringen kunnen tot 12 uur voor aanvang kosteloos worden verzet naar een andere dag.
 • Als de klant op de gereserveerde datum en tijd niet komt opdagen is het niet mogelijk om achteraf alsnog de reservering te verzetten naar een andere dag of tijdstip.
 • VR4play houdt zich ten alle tijden het recht voor om een reservering  tot 10 werkdagen voor aanvang en reserveringen die tot stand zijn gekomen middels een offerte facturatie traject tot 14 dagen voor aanvang om te boeken naar een andere dag of tijd.  Dit kan alleen in samenspraak met de desbetreffende klant. VR4play komt de benadeelde klant te allen tijde tegemoet met een korting op de totaalprijs, meer speeltijd of meer speelcapaciteit dan de aanvankelijke reservering.
 • Komt VR4play er met de klant niet uit dan wordt het eventueel betaalde bedrag zo snel mogelijk en uiterlijk binnen een week terugbetaald. VR4play kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade die er ontstaat door het omzetten van een reservering.


Artikel 6.  Annuleren


 • Annuleren van een reservering kan via het reserveringsysteem of telefonisch. Bij een annulering tot 24 uur van tevoren wordt het gehele bedrag minus transactiekosten van €0,50 (Nederland) en € 1,50 bankosten (België) teruggestort.  Wij proberen uw reserveringskosten zo spoedig mogelijk te retourneren en maximaal binnen 60 werkdagen na de speeldag waarvoor u gereserveerd heeft .
 • Annuleren binnen 24 uur voor aanvang van de reservering is niet mogelijk.
 • In een periode van onverwachte gebeurtenissen,  zoals een terroristische dreiging,  natuur- en /of milieurampen vervalt de optie van annuleren. Het is wel mogelijk om de afspraak te verzetten naar een andere datum en tijdstip. Het personeel van VR4play kijkt samen met u welke mogelijkheden er zijn. 
 • VR4play kan altijd een reservering annuleren op het moment dat er sprake is van een overmachtssituatie waardoor VR4play niet in staat is haar diensten aan te bieden.  Zijnde: stroomstoring, brand, inbraak en andere onvoorziene gebeurtenissen die een grote impact hebben op de bedrijfsvoering van VR4play.

Annuleren van groepsarrangementen

 • Kosteloos annuleren van een reservering voor een groepsarrangement welke middels een offerte traject tot stand is gekomen. Kan tot 7 dagen voor aanvang van de reservering. Wordt de reservering tot drie dagen voor aanvang van de reservering geannuleerd dan wordt alleen de aanbetaling in rekening gebracht.  Bij annulering binnen twee dagen voor de rekening wordt volledig het offertebedrag in rekening gebracht.
 • Voor groepsarrangementen geld ook dat als er sprake is van een overmachtsituatie welke is ontstaan door een terroristische dreiging,  milieu- en of natuurramp het alleen mogelijk is om de boeking naar een andere dag  te verplaatsen.  
 • VR4play is niet verantwoordelijk voor materiële en immateriële schade die, naar oordeel van de boeker, zijn ontstaan door een annulering van zijn/haar reservering door VR4play.

tijdig doorgeven van het aantal personen dat komt spelen 

 • Tot drie werkdagen voor aanvang van uw groepsarrangement kan het daadwerkelijk aantal deelnemers worden doorgegeven.  De effecten hiervan zullen worden verrekend in een slotfactuur dan wel een credit-factuur.
 • Afmeldingen op de dag zelf of binnen de gestelde termijn van drie werkdagen worden in rekening gebracht. 

 

Artikel 7. Te laat betalen


 • VR4play hanteert een betalingstermijn van 14 dagen na verzenddatum factuur.
 • Wordt er niet betaald binnen de gestelde termijn dan ontvangt de klant een een herinnering.
 • Wordt er ondanks de herinnering niet betaald en de wettelijke betalingstermijn van 30 dagen na verzending factuur overschreden  dan brengt VR4play incassokosten in rekening. conform wettelijke recht en regelgeving.  

 

Artikel 8.  Veiligheid en toezicht

 

 • Tijdens de gamebriefing wordt er door de VR-host altijd uitgelegd hoe u op een verantwoorde en veilige wijze kunt VR gamen.
 • Het is belangrijk dat u te allen tijde naar de instructies van de VRhost luistert en deze opvolgt. Mocht u zich hier niet aan willen conformeren dan zijn wij helaas genoodzaakt u het gebruik van onze materialen te ontzeggen en in het ergste geval u de toegang tot ons pand te ontzeggen.
 • Wij verwachten van u  als ouder en/of verzorger dat u toezicht houdt op de kinderen waarvoor u verantwoordelijkheid draagt.  Dit geldt in het bijzonder voor het gebruikmaken van onze VR materialen maar ook zeker voor het aanwezig zijn in en rondom onze gamehal.
 • Tijdens kinderfeestjes verwachten wij van u een actieve bijdrage. Concreet betekent dit, dat u de VRHost meehelpt met het begeleiden van de kinderen gedurende de VR experience. 

 

Artikel 9. Leeftijd

 

 • VR4play hanteert een minimum leeftijd van 7 jaar. Dit heeft vooral te maken met het feit dat de VR-brillen groot en zwaar zijn en vaak niet passen bij jongere kinderen.
 • VR4play werkt met leeftijdsadviezen voor de aangeboden games.  In sommige games komen geweld, grof taalgebruik en/of dieronvriendelijke scènes voor. Het is aan de ouders of verzorgers om te bepalen of de minderjarige waarvoor zij verantwoordelijkheid dragen een VR game wel of niet mogen spelen.

 

Artikel 10.  Gezondheid

 

 • Virtual Reality is erg realistisch en intensief. Heeft u last van epilepsie, hartklachten en/of evenwichtsproblemen? Dan wordt u het gebruik van een Virtual Reality-bril sterk afgeraden.
 • Feelgood2GO gaat hierbij uit van uw eigen verantwoordelijkheid. Bij twijfel adviseren wij u navraag te doen bij uw (huis)arts.
 • Het gebruik van een Virtual Reality-bril kan misselijkheid veroorzaken.
 • VR4play is niet aansprakelijk voor psychisch letsel of andere vormen van psychisch leed wat wordt opgedaan tijdens het VR gamen.


Artikel 11. Drugs, alcohol en roken

 

 • Roken binnen het pand is niet toegestaan
 • Alcohol drinken tijdens het VR gamen is niet toegestaan.
 • Bezoekers die duidelijk beschonken of onder invloed van drugs zijn wordt het gebruik van onze apparatuur ontzegt.


Artikel 12. Ongewenst gedrag


 • Klanten die zich misdragen wordt het gebruik van de spullen van vr4play ontzegt en gesommeerd om het pand te verlaten. Klantgegevens en eventuele beeldmaterialen worden ten alle tijden overhandigd aan de politie. Dit geld ook voor minderjarige klanten.
 • Onder misdragingen verstaat VR4play diefstal, intimideren van andere klanten en/of personeelsleden, seksueel grensoverschrijdend gedrag, uiten van verbaal of fysiek geweld naar elkaar, andere klanten en/of het personeel.
.

Vragen?

Heb je een vraag of wil je een offerte aanvragen? Vul dan het vragenformulier in, wij reageren uiterlijk binnen 48 uur. 
Deze website maakt gebruik van cookies De website van VR4play maakt gebruik van cookies om onze website betrouwbaar en veilig te houden, prestaties te meten en persoonlijke advertenties aan te bieden. Bij het toelaten van cookies gaat u ermee akkoord dat wij informatie delen met derde partijen, zoals onze marketingpartners, die deze kunnen combineren met andere informatie die u aan hen heeft verstrekt of die zij hebben verzameld op basis van uw gebruik van hun diensten. Als u de cookies weigert gebruiken wij enkel functionele cookies. Via onze Cookie Policy kan u uw voorkeuren beheren.
Toon details Verberg details
Selectie toelaten
Alle cookies toelaten